Polityka prywatności

Wstęp

Administratorem danych osobowych jest Pol-Media Patryk Procek z siedzibą w Rydułtowach przy ul. Raciborskiej 457, NIP 647-224-95-20, REGON: 278153509.

Firma Pol-Media, właściciel strony internetowej www.pol-media.com przywiązuje dużą wagę do szanowania Internautów i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy Politykę Prywatności.

Podstawowe założenia:

 • Dane osobowe naszych Klientów zbierane są w celu prawidłowego przeprowadzenia umowy sprzedaży, w celach kontaktowych oraz bilingowych.
 • Zbieramy i przechowujemy tylko te dane osobowe, które nam dostarczyliście podczas kontaktu z nami.
 • Nie przekazujemy Waszych danych osobom i podmiotom trzecim.
 • Nikt poza pracownikami naszej firmy nie posiada dostępu do przechowywanych danych osobowych.
 • Każdy z użytkowników ma możliwość wglądu i edycji gromadzonych przez nas danych osobowych.
 • Zaprzestaniemy przetwarzanie danych natychmiast, gdy wyrazicie takie życzenie, lub gdy współpraca między nami dobiegnie końca.
 • Ściśle przestrzegamy Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz. Ust. 2019 poz. 1781 oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Reagujemy na wszelkie Wasze zapytania i uwagi dotyczące naszej Polityki Prywatności.

Cele, dla których gromadzimy dane osobowe:

 • Bieżący kontakt z użytkownikami.
 • Wymianę korespondencji księgowej, zawieranie umów i wystawianie faktur.
 • Lepsze dostosowania informacji i materiałów pojawiających się w serwisie do preferencji użytkowników.
 • Poprawa jakości usług przez nas świadczonych i dostosowywania ich do potrzeb użytkowników.
 • Przeprowadzanie promocji, konkursów, wśród firm, z którymi współpracujemy.

Zakres udostępniania informacji o użytkownikach

Pol-Media, właściciel strony www.pol-media.com nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba, że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez użytkownika. Korzystając z naszej strony internetowej www.pol-media.com akceptujesz zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

Adresy email pochodzące z korespondencji z www.pol-media.com

Wszyscy Użytkownicy strony internetowej www.pol-media.com mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Pol-Media poprzez dostępne na stronach www.pol-media.com adresy korespondencyjne. Pol-Media przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie Pol-Media gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą użytkownika.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Firma Pol-Media nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku swoich klientów i współpracowników. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takich jak adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do realizacji zamówień. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani zakupów świadczonych przez naszą stronę www bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności

Nasza oferta z czasem ulega rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości mogą zostać dokonane pewne zmiany w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając ze strony www.pol-media.com po tej dacie akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

Pytania i sugestie

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub propozycje związane z naszą Polityką Prywatności, będziemy bardzo wdzięczni za kontakt pod adresem biuro@pol-media.com.

Polityka Prywatności w obecnej wersji została opublikowana w dniu 10.06.2021 r. / edytowana w dniu 16.12.2023 r.